Léif Matbiergerinnen, Léif Matbierger,

Dëst Joer hu mir e schéine Summer mat guddem Wieder an héijen Temperaturen, der Natur an er Planzewelt huet dëst net ëmmer gutt gedoen, mee eis Gemengenaarbechter hunn hiert Bescht gemaach, dass eist Duerf och iwwer dess Periode mat ville schéine Planzen a Blummen bei héijen Temperaturen dekoréiert ass. Denkt drun vir iech am Schied opzehalen an ëmmer genuch ze drénken.

Am Moment ass Congé Collectif, dofir si Chantieren elo an der Paus, an eis Servicer preparéiere schonn d’Rentrée. Ab September geet et erëm weider. Alles leeft wei geplangt.D‘Spillplaatz klenge Brill ass och schonn op.D‘Kanner sinn elo an der Vakanz. Dat ass e gudde Moment fir sech z‘erhuelen, a vir Aktivitéiten mat den Elteren oder Grousselteren ze maachen.World City, wou Munneref och participéiert, huet ee grousse Succès gehat a mir freeën eis schonn op déi nächsten Editioun.

Ab September huet Gemeng e neie Service Social, wou Leit sech kenne mellen, déi kleng administrativ Hëllefen brauchen, och dëst ass a Service fir Leit beieneen ze bréngen.

D‘Museksschoul gëtt ab September vun der Gemeng iwwerholl. Et ass elo ee Gemengeservice zesumme mat der Gemeng Duelem. D‘Museksschoul ass en wichtegen Apport vir dat kulturellt Liewen an der Gemeng, a wichteg fir d'Entwécklung vun de Kanner.Et kann een sech nach bis den 30.09.2018 aschreiwen. Mir si frou, dass sech schonn esou vill Schüler ageschriwwen hunn. Et ass eng Augmentatioun vu 20% par Rapport zum leschte Joer. Eng méi flott Zesummenaarbecht mat der Schoul ass ënnert dëser Form och méiglech.Och dëst Joer leeft erëm de Pedibus vun der Gemeng fir d‘Kanner aus der Maison Relais an Museksschoul an erëm zeréck ze bréngen.

Mir wënschen iech e schéine Summer.

 

Non
Non